תיקון חיוב ארנונה רטרואקטיבית במקרה של עודף שטח

תאריך : 15.8.2011         מאת: מארק פיסחוב, כלכלן (חשבונאות) 

האם רשות מוניציפאלית רשאית להטיל חיוב ארנונה רטרואקטיבי כאשר היא מגלה ששטח בו מחויב הנישום גדול יותר ממה שחויב בפועל !? האם רשאית רשות מקומית לתקן שטח לחיוב של הנישום באופן רטרואקטיבי לאור מגילוי שטחים נוספים ?
אחד מעקרונות הבסיס במשפט בכלל ובדיני מסים בפרט הוא אינטרס ההסתמכות של הנישום. נישום אמור להסתמך על סופיות השומה, לפיה הוא מחויב, ולא ניתן לצפות ממנו לכלכל את צעדיו אחרת. מבחינת הנישום ברגע שחיוב הארנונה שולם עד סוף השנה לפי דרישתה של הרשות המקומית הוא סיים להתחשבן עימה באותה שנה. אך מה קורה במצב בו, הרשות המקומית מגלה טעות בשטח לחיוב ומחליטה להחילו רטרואקטיבית. השאלה שנשאלת כאן היא האם הדבר הוא מידתי או קביל? האם יכולה רשות פלונית, לקום בוקר אחד ולהחליט לפי הקפריזה האישית שלה שלדעתה יש לחייב נישום אלמוני בסכום לא מבוטל של מס בגין שנים עברו? או שבהינתן ביסוס סביר בית המשפט יאפשר לרשות לחייב באופן רטרואקטיבי. לאחרונה אירעה מקרה דומה לחברת הום סנטר בעפולה הממחיש את המחלוקת המדוברת.

באותו מקרה היה מדובר בחברת  הום סנטר אשר החזיקה חנות ומחסנים בעיר עפולה. החברה חויבה בגין שטח של 2,070 מ"ר. באמצע השנה ערכה עיריית עפולה מדידה של הנכס ולפי תשריט מדידה חדש, גדול החנות בפועל עמד על 2,290 מ"ר.  עיריית עפולה, הטילה על הום סנטר חיוב ארנונה רטרואקטיבי בגין הפרשי השטחים. בהמשך העירייה ביצע מדידה נוספת, דבר שהוביל להגדלה נוספת של שטח החיוב ודרישת תשלום רטרואקטיבית נוספת

כבוד סגן הנשיא אברהם אברהם קבע שאין לחייב את החברה באופן רטרואקטיבי, זאת מהסיבה הפשוטה שהעירייה לא יכלה לאמוד בבירור את המועד בו הוספו השטחים בגינם הוגדל החיוב של הום סנטר. יוצא איפה שכאשר העירייה אינה יכולה לאמוד באופן מדויק מתי שטח מסוים הוקם או הורחב, יש ללכת לטובת הנישום ולחייבו בצורה מתוקנת החל ממועד התשריט החדש והלאה. כמו כן נקבע עוד, כי אין פסול בכך שהעירייה מדדה מחדש את השטח בפעם נוספת מכיוון שעשתה זאת על מנת לבדוק את טענותיה של הום סנטר.

לסיכום, נראה שבמקרים בהם רשות מקומית מגלה שטח גדול יותר, עליה לחייב את הנישום ממועד המדידה ואילך. נראה כי בית המשפט עשה צדק בקובעו כי יש להטיב עם הנישום ולחייבו ממועד המדידה  העדכנית.  קביעתו של בית המשפט היא ראויה, הוגנת ומונעת מנישום לתור אחרי רחשי הלב והקפריזות של רשות מקומית פלונית. היא מעודדת את סופיות השומה ואינטרס ההסתמכות שקיימים אצל הנישום ומלווים אותו בדרכו.

הכותב כלכלן המתמחה בהפחתת חיובי הארנונה רטרואקטיביים

לקבל יעוץ ראשוני ללא עלות מלאו את הפרטים:
חוות דעת בנושא