האם מותר לרשות מקומית למחוק חובות הארנונה
תאריך : 20.8.2011         מאת: מארק פיסחוב, כלכלן (חשבונאות)

מבסיס לקיומנו יש משהו אחד שאנחנו אף פעם לא נלמד לאהוב – לשלם מיסים. מי מאתנו לא היה מעדיף לדחות את התשלום לרשויות המס השונות בכמה חודשים, או אולי אף שנים. כפי שתיווכחו לדעת דחיית תשלומי ארנונה לתקופה ממושכת אינה משתלמת כלל ואף יכולה לפגוע בצורה קיצונית בנישום.

מה שהרבה נישומים אינם מבינים הוא כי דחיית תשלום גוררת בתוכה הצמדות של ריבית והצמדה.  בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980 לתשלום בפיגור של 30 יום מצטרפת ריבית חודשית של 0.75% וזאת מעבר להצמדה מלאה למדד. אותו נישום אשר מפגר או דוחה תשלום יחויב בריבית, בגין אותו תשלום. בחישוב פשוט יוצא שחוב הארנונה של הנישום מתווספים 9% ריבית בשנה ! וזאת רק הריבית, אם נשקלל זאת עם שיעור האינפלציה השנתיים נגיע ללמעלה מ- 10% לשנה.

כדי להראות את ההשלכות שבדחיית תשלום נעיין במקרה של אולמי מלך שלמה ברמלה. במקרה זה התבקש בית המשפט לכפות על העירייה למחוק את החוב של אולמי מלך שלמה. החוב שהתחיל ב- 700 אלף ₪ תפח לאיטו לאורך השנים לסכום אסטרונומי של 5.2 מליון ₪! עיקר המחלוקת בין הצדדים נבעה מחוסר ההסכמה לקיומו של הסכם פשרה בין הצדדים, אשר בו נקבע שבתמורה למחיקת החוב המערערים יצטרכו לשלם 200 אלף ₪ בלבד.

סעיף 339 לפקודת העיריות מעמיד דרישה צורנית למחיקה של חובות הארנונה מספרי העירייה. לפי הגדרות הסעיף חוב ימחק בכפוף לאישור של שר הפנים. למי שחשב שכאן נגמרת הסאגה טעה, היות ובחוזר מנכ"ל של משרד הפנים חודדו הדרישות. כעת ישנו צורך באישור של ממונה מחוז משרד הפנים (שר הפנים האציל סמכויות) ולא רק, ישנו גם צורך באישורים של יועץ משפטי וגזבר של העירייה. כמו כן המחיקה תותר רק אם הנישום משלם חלק ניכר מהחוב ונקבע בהסכם ספציפית של החובות ימחקו. מנגד עומדים עקרונות תום הלב מדיני חוזים וחובת ההגינות המנהלית אשר מגמישות את סעיף 203 לפקודת העיריות לפיו התחייבות כספית טעונה אישור ראש עיר וגזבר. סעיף 31 לחוק החוזים מקנה לבית המשפט שיקול דעת במתן החלטה שונה מן הקבוע בסעיף 339 לפקודת העיריות.

במקרה של אולמי מלך שלמה, בית המשפט פסק נגד הנישום, בנימוק שהם לא שילמו חלק עיקרי מהחוב כמו שמופיע בתנאי חוזר מנכ"ל משרד הפנים. יתרה מכך לא נראו נימוקים מתחומי הצדק אשר יצדיקו את התערבותו של בית המשפט לטובת הנישום. לסיכום ניתן לראות שהתחמקות מחובות תשלומי הארנונה מגדילה את תשלומי הארנונה הצפויים. במידה ומעוניינים בהפחתה של חובות הארנונה, יש להעבירה למומחה בתחום לניתוח החובות וחיפוש רעיונות יצירתיים להפחתתם.

הכותב מומחה לבחינות חובות הארנונה והפחתתם למינימום החוקי, והכנת חוות דעת מומחה

לקבל יעוץ ראשוני ללא עלות מלאו את הפרטים:
חוות דעת בנושא