חוות דעת מומחה למפעל נילית המשתרע על שטחי קרקע ומבנים מעל 191,000 מ"ר.

חוות דעת מומחה למפעל נילית המשתרע על שטחי קרקע ומבנים מעל 191,000 מ"ר. במסגרת חוות דעת מומחה ערכתי השוואה למפעלים דומים ברשויות מקומיות סמוכות וגובלות. באמצעות השוואה התייחסות למפעלי תעשיה בעלי מאפיינים זהים למפעל נשוא חוות דעת ובעיקר מפעלים המשתרעים על עשרות אלפי מ"ר בנויים ועשרות אלפי מ"ר קרקע, במיוחד באזור ייעודיים של אזורי תעשייה ו/או פארקי תעשייה, שהוקמו בפריפריה ו/או על ידי עידוד הממשלה בהקמת מפעלי תעשיה בסדר גודל של נילית. כמו כן, נעשתה בחינה של סבירות תעריף הארנונה למפעל תעשיה לפי מעגל פנימי בהשוואה למדיניות של העירייה בהטבות בתעריפי הארנונה ביחס לסוגי נכסים אחרים. בחינה נוספת של סבירות תעריף הארנונה נעשתה ביחס למפעלים דומים בתחומה של הרשות מקומית עם יתרון לגודל.

לקבל יעוץ ראשוני ללא עלות מלאו את הפרטים:
חוות דעת בנושא