חוות דעת מומחה לבית המשפט, במסגרת תביעה ייצוגית, ורד מאושר נ' עיריית רמלה

חוות דעת מומחה לבית המשפטבמסגרת תביעה ייצוגית, ורד מאושר נ' עיריית רמלה (ת"צ 4742-06-11). במסגרת חוו"ד בחנתי מהו היקף שטחים משותפים למגורים בעיר רמלה. מהו סכום הגביה העודף אותו גבתה העירייה מכלל הנישומים בעיר המחויבים בארנונה בגין שטחים משותפים. מהו סכום העודף אותו גבתה העירייה מכלל הנישומים המחויבים בארנונה בתחומה ב- 24 חודשים האחרונים (בהתאם למגבלת סעיף 21 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006).

לקבל יעוץ ראשוני ללא עלות מלאו את הפרטים:
חוות דעת בנושא