חוות דעת מומחה לבית המשפט, במסגרת עתירה מנהלית של מכוני כושר, אין שייפ ואחרים נגד עיריית תל אביב

חוות דעת מומחה לבית המשפטבמסגרת עתירה מנהלית של מכוני כושר, אין שייפ ואחרים נגד עיריית תל אביב (עת"מ 1903/06). עתירה הסתמכה על השוואה, שערכתי בחיובי הארנונה של מכוני בריאות וספורט בעיריית תל אביב ביחס לחיובי הארנונה ברשויות מקומיות אחרות לרבות השוואה עפ"י אשכול חברתי-כלכלי, כפי שנקבע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בהמלצת בית משפט הסתיים ההליך על דרך פשרה והופחתו חיובי הארנונה של מכוני הכושר.

לקבל יעוץ ראשוני ללא עלות מלאו את הפרטים:
חוות דעת בנושא