חוות דעת מומחה לבחינת דרישת אגרות והיטלי פיתוח לקבוצת הרכישה המקים מבנה מגורים של 62 יחידות דיור בבאר שבע.

חוות דעת מומחה לבחינת דרישת אגרות והיטלי פיתוח לקבוצת הרכישה המקים מבנה מגורים של 62 יחידות דיור בבאר שבע. במסגרת חוות דעת מומחה בחנתי תחשיבים כלכליים של העירייה עליהם מתבססים תעריפים העומדים בסיס דרישת אגרות והיטלי פיתוח הכוללות היטל ביוב, אגרת הנחת צנרת מים, היטל סלילת מדרכות וכבישים, היתל תיעול. חוות דעת מומחה כללה בסיס עובדתי וכלכלי הבוחן הטלת היטלי פיתוח בתחומה של העירייה בהתחשב במצב התשתיות הסמוכות בנכס וכלל העיר, חישוב עלויות פיתוח לפי תחשיבים כלכליים תוך אבחנה בין עלויות פיתוח המיוחסות לתשתיות על ולתשתיות צמודות, עריכת תחשיב נגדי של היטלי פיתוח שיש להטיל על הנכס.

לקבל יעוץ ראשוני ללא עלות מלאו את הפרטים:
חוות דעת בנושא