חוות דעת מומחה לבחינת דרישת אגרות והיטלי פיתוח לקבוצת הרכישה המקים מבנה מגורים של 11 יחידות דיור ברחובות.

חוות דעת מומחה לבחינת דרישת אגרות והיטלי פיתוח לקבוצת הרכישה המקים מבנה מגורים של 11 יחידות דיור ברחובות. במסגרת חוות דעת מומחה בחנתי תחשיבים כלכליים של העירייה עליהם מתבססים תעריפים העומדים בסיס דרישת העירייה הכוללות היטל ביוב, אגרת הנחת צנרת מים, היטל סלילת מדרכות וכבישים, היתל תיעול והיטל שטחים ציבוריים פתוחים. במסגרת בחינת תחשיבים כלכליים של העירייה הראיתי חישוב שגוי של השטחים לחיוב, עלויות פיתוח, הסתמכות על נתונים לא עדכניים, בחינת מרכיבי העלויות, אבחנה בין תשתיות צמודות לתשתיות על והכנת חישובים כלכליים של היטלים שיש להטיל בפועל על הנכס.

לקבל יעוץ ראשוני ללא עלות מלאו את הפרטים:
חוות דעת בנושא